top of page

Kristina Jurjević

bacc.med.techn.

Završila je srednju školu za medicinske sestre Vinogradska 2008., a potom je nastavila školovanje na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te 2014. postaje stručna prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva. Od 2008. do 2018. godine radi u Klinici za infektivne bolesti. Tijekom navedenog perioda stekla je petogodišnje iskustvo u hitnoj medicini radom na odjelu za hitan prijem odraslih i djece, zavodu za intenzivnu medicinu te na ostalim odjelima Klinike.

Kontinuirano se stručno usavršava, u sklopu čega je stekla certifikat za procjenu i zbrinjavanje kroničnih rana. Od 2018. zaposlena je u DZ Zagreb Zapad u sklopu patronažne zdravstvene zaštite, gdje provodi zdravstveni odgoj i edukaciju te radi na prevenciji bolesti.

Kristina Jurjević
bottom of page