top of page
Medical Consultation_edited_edited.jpg

liječenje raka prema američkim i zapadnoeuropskim standardima

PRECIZNA ONKOLOGIJA

Kako postići najbolje rezultate u liječenju malignih bolesti?

Liječenje malignih bolesti (raka) u razvijenim se je zemljama značajno promijenilo u zadnjih 20ak godina te su rezultati liječenja drastično popravljeni. Sve se to može zahvaliti tzv. preciznoj medicini, gdje se svaki bolesnik liječi personalizirano. To u praksi znači da se prije početka same terapije učini genski profil tumora te se primijeni upravo ona terapija koja ima najveću šansu uspješnosti, umjesto da se (što je bila praksa ranije) svi bolesnici s tumorom istog organa ili tkiva liječe jednako. 

Naš tim pionir je personalizirane medicine u Hrvatskoj, te smo u Poliklinici Anova fokusirani upravo na te nove oblike liječenja koji s jedne strane omogućuju visoku uspješnost liječenja, a s druge smanjen rizik nuspojava. Osim standardnih oblika liječenja koje provodimo (kemoterapija, hormonska terapija...), a koje je također pogodno za određene bolesnike, preferiramo upotrebu imunoterapije ili ciljane terapije kad god je to moguće.

Onkologija opis th

OPIS LIJEČENJA

U sklopu Poliklinike Anova djeluje najveća onkološka mreža u Hrvatskoj i regiji - onkologija.net, koja okuplja čitav niz najvećih stručnjaka u ovom području, od liječnika, nutricionista, psihologa i psihijatara, pa sve do udruga bolesnika.

Broj onkoloških bolesnika u stalnom je porastu, a time raste i pritisak na zdravstveni sustav. Dugo čekanje na pregled i liječenje, gužve u ambulantama, liječnici koji zbog prevelikog broja pregleda nemaju vremena upoznati bolesnika sa svim relevantnim činjenicama, nedostupnost suvremenih metoda liječenja i terapija koje se primjenjuju u razvijenijim zemljama... samo su neke od boljki liječenja onkoloških bolesnika u državnom bolničkom sustavu. Vjerujemo da je već sama dijagnoza maligne bolesti dovoljan stres za svaku osobu, te Vam želimo omogućiti da sve ostale faze koje je potrebno proći budu što je moguće manje neugodne te da provedeno liječenje bude učinkovito. U liječenju se koristimo isključivo američkim i zapadnoeuropskim preporukama.

Original.png

NAŠE USLUGE

Onkologija usluge

U Poliklinici Anova nudimo Vam provođenje kompletnog procesa dijagnostike i liječenja malignih bolesti. Obratite nam se s povjerenjem i počnimo liječiti maligne bolesti na novi, bolji način!

* prvi i kontrolni pregled onkologa, drugo mišljenje

* preventivni pregledi i genetsko savjetovanje

* dijagnostika: ultrazvuk abdomena, dojki, limfnih čvorova svih dostupnih regija

* brzi dogovor svih ostalih pretraga u nekoj od naših suradnih ustanova

* genetsko testiranje radi primjene personaliziranog liječenja (Više...)

* svi vrste sistemnog onkološkog liječenja: imunoterapija, ciljana terapija, hormonska (endokrina terapija), kemoterapija

* simptomatsko i suportivno liječenje

* mobilni onkološki tim

* nutricionističko i psihološko savjetovalište

* mogućnost provođenja radioterapije, radiokirurških postupaka i operacija u našoj suradnoj ustanovi (Acibadem, Turska) 

* uključenje u kliničke studije

MEDICINSKI TIM

Onkologija tim

dr.sc. Davor Kust, dr.med. - specijalist onkologije i radioterapije

Anela Zorlak, mag.gen. - magistrica genetike

Sandra Krstev Barać, mag.nutr. - magistrica nutricionizma

Ivana Kavelj, dr.med. - specijalistica kliničke radiologije

Valentina Haler, ms. - medicinska sestra

Više detalja o našem timu možete naći na linku.

Onkologija primjeri

PRIMJERI IZ PRAKSE

Pacijentica s operiranim tumorom grkljana i provedenom kemoterapijom i radioterapijom nakon koje brzo dolazi do povrata bolesti (recidiva). Bolest se je vratila parastomalno (uz traheostomu na vratu) što je znak vrlo loše prognoze, te je porastao patološki limfni čvor u vratu. Bolest je proglašena inoperabilnom (prikazano na prvoj slici, označeno strelicama).

U bolesnice smo se nakon provedenih patoloških analiza odlučili na imunoterapiju pembrolizumabom koju je odlično podnijela, te nakon 12 aplikacija dolazi do potpunog povlačenja bolesti (druga slika). Gospođa je dobro i bez smetnji, iako je prije imunoterapije bila u kategoriji "bezperspektivnih bolesnika".

Pacijentica s operiranim glioblastomom i samo djelomično provedenom postoperativnom kemoradioterapijom. Godinu dana iza operacije dolazi do povrata bolesti. Bolesnica je reoperirana, no neurokirurški bilo je moguće tek djelomično ukloniti tumorsku masu. Učinjeno je genetsko testiranje, temeljem kojeg je u bolesnice započeta terapija kombinacijom irinotekana, bevacizumaba i cetuksimaba. Već nakon 2 ciklusa primjećeno je radiološko poboljšanje nalaza.

Bolesnica rođena 1977. godine se je liječila radi HER2+ metastatskog karcinoma dojke, i to prvo desne pa potom i lijeve dojke. Primila je 5 linija liječenja u vanjskoj ustanovi, no uz daljnju progresiju bolesti. Metastaze su među ostalim bile prisutne u limfnim čvorovima vrata i prsnog koša, mišićima i potkožju na više mjesta. U našoj ustanovi je nakon konzultacija dogovoreno provođenje terapije fam-trastuzumabom deruxtekanom. Već nakon 4 ciklusa bilježi se odličan odgovor odnosno kompletna regresija bolesti. Kontrolni PET/CT nalaz je uredan. Terapija je dalje nastavljena te je do sada provedeno 11 ciklusa terapije, nalaz je i dalje potpuno uredan. U određenom trenutku razmotrit će se prekid liječenja te daljnje kontrole.

pet ct uredan.png
bottom of page