top of page

Anela Zorlak

mag. gen.

Anela Zorlak diplomirala je genetiku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te magistarski odbranila pod mentorstvom Genetičkog centra Medicinskog Fakulteta u Sarajevu. Tokom magistarskog studija odradila je praksu u laboratoriju za humanu genetiku pri Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Daljnje iskustvo je stekla radom u laboratoriju za molekularnu dijagnostiku poliklinike Eurofarm. Školovanje nastavlja na Harvard Medical School, na programu za profesionalce (Genetička testiranja i sekvenciranje humanog genoma).

Član je konzilija Genetičkog centra iz New Yorka (Guide Genetics) u sklopu kojeg radi na rješavanju kompliciranih genetičkih slučajeva. Osnivačica je prvog centra za genetsko savjetovanje u BiH (Genetičko savjetovalište Genetika) u sklopu kojeg surađuje sa kolegama iz Amerike, Njemačke, Hrvatske i Srbije. Usporedno radi kao medicinski direktor u biotehnološkoj firmi Premium Genetics Group.

S kolegama iz SAD i BiH trenutno radi na pisanju smjernica za ranu dijagnostiku karcinoma dojke, te priručnik za pacijente oboljele od probavnih tumora. Dobitnica je Večernjakovog pečata u kategoriji znanstvenica godine.

Anela Zorlak
bottom of page