top of page

Mirjana Resanović

dr.med.

Specijalistica je obiteljske medicine i RE&CBT terapeut. Završila je medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, a specijalizirala obiteljsku medicinu na Sveučilištu u Zagrebu. Aktivni je član Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) čiji je cilj razvoj i implementacija teorijskih spoznaja i prakse medicinske edukacije, izobrazbe i trajno osposobljavanje nastavnika iz obiteljske medicine, razvoj istraživačke i izdavačke djelatnosti u obiteljskoj medicini, te Asocijascije liječnika opće/obiteljske medicine jugoistočne Europe (AGP/FM SEE). Učesnik je brojnih kongresa u zemlji i inozemstvu. Autor brojnih članaka u zbornicima, medicinskom časopisu Medix, te poglavlja knjige „Izazovi prakse obiteljskog liječnika” u suradnji sa Katedrom obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci, koja bi poslužila kao priručnik za studente medicine, specijalizante obiteljske medicine i liječnike obiteljske medicine.

Završila je četverogodišnju edukaciju liječnika za kognitivno- bihevioralnu terapiju na Univerzitetu Albert Ellis Institut New York. Akreditirani je bihevioralno- kognitivni terapeut, član Hrvatskog udruženja bihevioralno- kognitivnih terapeuta Republike Hrvatske (HUBKOT). Posjeduje licencu za rad Europske asocijacije bihevioralno- kognitivnih terapeuta (EABCT). Psihoterapiju koristi u radu sa svojim pacijentima i privatno.

Mirjana Resanović
bottom of page