top of page

Križo Katinić

prof.dr.sc., dr.med.

Profesor Katinić je rođen u Bosanskom Brodu. Diplomirao je medicinu, a 2005. je doktorirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu radnjom Istraživanje stavova o smrti i smrtnosti u svjetlu filozofije egzistencije Karla Jaspersa i logoterapije Viktora E. Frankla. Niz godina bio je predstojnik Klinike za psihijatriju KBC Sestara milosrdnica u Zagrebu. Također je predavao na Medicinskom fakultetu u Osijeku, te na Hrvatskim studijima i Visokom zdravstvenom učilištu u Zagrebu. Bavi se pitanjima egzistencijalne psihoterapije, logoterapije i egzistencijske analize, depresije, psihoonkologije te fenomenologije i utjecaja medija na psihosocijalna kretanja.

Križo Katinić
bottom of page