top of page

Katarina Matić

dr.med.

Dr. Matić završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine te nakon obavljenog staža i položenog državnog ispita se 2012. godine zapošljava u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, isprva kao sekundarac, a od 2015. počinje specijalizaciju iz psihijatrije. Nakon položenog specijalističkog ispita 2019. godine, stekla je iskustvo i znanje na Zavodu integrativne psihijatrije gdje se njeguje indvidualni integrativni pristup psihijatrijskim bolesnicima s brojnim komorbiditetima, a od travnja 2021. je v.d. voditelja Akutnog ženskog odjela.

U edukaciji je iz grupne analize na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku, a od prosinca 2021. na subspecijalizaciji je iz biologijske psihijatrije. Tijekom dosadašnjeg rada objavila je više znanstvenih članaka, poglavlja u medicinskim knjigama i više kongresnih sažetaka.

Pogledajte najvažnije publikacije dr. Matić
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=katarina%20mati%C4%87

Katarina Matić
bottom of page