top of page

Davor Kust

dr.sc., dr.med.

Ravnatelj Poliklinike Anova te osnivač onkološke mreže onkologija.net.

Dr. Kust završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 2016. i doktorirao obranivši temu pod naslovom "Prognostičko značenje izražaja gena za citokeratin-20 u stanicama periferne krvi bolesnika s rakom debeloga crijeva". 2018. godine postao je i prvi sveučilišni magistar onkologije i radioterapije u Hrvatskoj obranivši temu pod naslovom "Hipotireoza kao prediktivni faktor boljeg odgovora na terapiju sunitnibom". Od 2012. radi kao onkolog u KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Od 2015. do 2019. bio je delegat u skupštini Hrvatske liječničke komore te predsjednik Povjerenstva za mlade liječnike, a do 2021. dopredsjednik istoga tijela.

Jedan je od osnivača Poliklinike Solmed, nakon čega je 2021. samostalno osnovao Polikliniku Anova. Tijekom dosadašnjeg rada objavio je oko 50 znanstvenih i stručno-znanstvenih članaka, 12 poglavlja u medicinskim knjigama i udžbenicima i 25 kongresnih sažetaka. Redoviti je predavač na domaćim i inozemnim onkološkim skupovima, a uža područja interesa su mu tumori probavnog sustava, tumori glave i vrata i neuroendokrini tumori.

Pogledajte najvažnije publikacije dr. Kusta: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kust%2C+Davor%5BAuthor%5D

Davor Kust
bottom of page