top of page

Tanja Đerek Šunjić

dr.med.

Dr. Đerek Šunjić 2003. godine je upisala studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje je 2009. godine diplomirala. Po položenom stručnom ispitu svoje
kliničko iskustvo stječe u višegodišnjem radu u ambulanti obiteljske medicine i izvanbolničkoj hitnoj medicini. Od 2015. godine zaposlena je u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice gdje radi kao specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije. Uža područja njenog stručnog interesa su rehabilitacija bolesnika s bolestima kralježnice, neurološkim bolestima i ortopedska rehabilitacija. Članica je Hrvatskog društva za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu.

Tanja Đerek Šunjić
bottom of page