top of page

Ivan Kruljac

dr.sc., dr.med.

Dr. Kruljac završio je Medicinski fakultet u Sveučilišta u Zagrebu s odličnim uspjehom, a na istom je fakultetu doktorirao 2016. godine epidemiološkim istraživanjem šećerne bolesti. Stekao je ogromno kliničko iskustvo na Zavodu za endokrinologiju KBC-a Sestre milosrdnice gdje je kao voditelj Konzilija za neuroendokrine tumore rješavao najsloženije slučajeve na području endokrinološke onkologije, koji su upućivani iz drugih općih bolnica i kliničkih bolničkih centara iz Hrvatske i inozemstva. Posebno je značajan njegov znanstveni rad kojim se je etablirao kao najaktivniji endokrinolog u Hrvatskoj, objaviviši 50 članaka od kojih su neki u najprestižnijim međunarodnim časopisima poput „The New England Journal of Medicine“ i „American Journal of Medicine“. Od 2019. je tajnik Hrvatskog endokrinološkog društva i hrvatski predstavnik u Europskom endokrinološkom društvu. Suvlasnik je i jedan od osnivača Poliklinike Solmed, u sklopu čega kao glavni ispitivač ili podispitivač trenutno sudjeluje u desetak kliničkih ispitivanja te je voditelj Centra endokrinologije.

Ivan Kruljac
bottom of page